PRISER OG BETINGELSER FRA 01.01.2017

PRISER

Vanlig prisfastsetting – ordinære timepriser

Advokatfellesskapet Vest fastsetter honorar med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet, graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat. Medgått tid og timepris er således ikke alene bestemmende for salærberegningen.

Avhengig av sakens omfang, rettsområde og vanskelighetsgrad, vil timeprisen for juridisk bistand overfor våre klienter som utgangspunkt være kr. 1.600 – 2.400 med tillegg av mva. Timeprisen i den enkelte sak oppgis innledningsvis i oppdragsbekreftelsen. I saker av større omfang eller ved fortløpende oppdrag til faste klienter kan Advokatfellesskapet Vest normalt gi særskilt pristilbud.

Faste offentlige klienter faktureres etter særskilt avtale.

Rettshjelpforsikring m.v.

Mange forsikringer (villa/hjem/innbo/bil etc.) inneholder en egen dekning mht juridisk bistand i på mange ulike saksområder på nærmere vilkår. Videre vil det i en del forsikringssaker være slik at ansvarsforsikringsselskapet er ansvarlig for dekning skadelidtes nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp gis i hht den offentlige rettshjelploven.

Testamenter, ektepakter og samboeravtaler

Pris for enkelt dokument pluss undertegnelse og eventuell Tinglysning. (Offentlige gebyrer kommer i tillegg.)

kr. 4.000,­ inkl. mva

Arbeid ut over dette faktureres etter ordinær timepris/avtale.

NAF-medlemmer

NAF­-medlemmer får innledende bistand på særskilte betingelser/egenandel.

© Advokatfellesskapet Vest | Kirkestien 2, 4012 Stavanger | Org.nr: 977 188 873 | E-post: post@advest.no

| Tlf: +47 51 89 52 20 | Faks: +47 51 89 52 22 | Design by Limedrop