ADVOKAT

THOR GJERDE

51 89 52 20 (51 85 41 26 dir)/ 47 90 64 81

 gjerde@advest.no

Cand Jur (1979), Universitet i Bergen

  • Fast eiendom;ekspropriasjon, festeforhold, rettigheter over fast eiendom, odel, kjøp og salg mm
  • Arv og skifte, booppgjør
  • Plan og bygningsrett, forvaltningsrett
  • Avtaler, forhandlinger
  • Bilsaker for NAF-medlemmer
© Advokatfirma Øverland ANS | Kirkestien 2, 4012 Stavanger | Postboks 557 Sentrum, 4003 Stavanger | Org.nr: 977 188 873 | E-post: post@advest.no

| Tlf: +47 51 89 52 20 | Faks: +47 51 89 52 22 | Design by Limedrop