ADVOKAT (H)

ØYSTEIN HUS

51 89 52 20

hus@advest.no

Cand Jur (1998), Universitet i Bergen

ARBEIDSOMRÅDER
 • Møterett for Høyesterett
 • Skjønn
 • Jordskifte
 • Fast eiendom
 • Oppgjørsmegler
 • Avtaler
 • Arv
 • Skifteoppgjør ektefeller og samboere
 • Bilsaker for NAF-medlemmer
 • Bostyrer (konkurs, ektefelleskifte, dødsbo)
 • Fast bistandsadvokat ved Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett
TIDLIGERE ARBEIDSERFARING
 • Fylkeslegen i Rogaland rådgiver 1999-2001
 • Dommerfulmektig Ryfylke tingrett 2001-2003
 • Advokat i kontorfelleskap 2003-2004
 • Partner i Advokatfirma Øverland 2005 til d.d
 • Jæren tingrett – 6 måneders konstitusjon som tingrettsdommer i 2007
ØVRIG
 • Møterett for Høyestrett
 • Styreverv
© Advokatfirma Øverland ANS | Kirkestien 2, 4012 Stavanger | Postboks 557 Sentrum, 4003 Stavanger | Org.nr: 977 188 873 | E-post: post@advest.no

| Tlf: +47 51 89 52 20 | Faks: +47 51 89 52 22 | Design by Limedrop